One2tribe

One2tribe jest spółką specjalizującą się w budowaniu rozwiązań mobilnych oraz internetowych przeznaczonych dla dużych społeczności.

Została utworzona w 2003-cim roku, jako odpowiedź na zmiany na rynku oraz pojawienie się nowej fali rozwiązań Internetowych i mobilnych opartych o trendy społeczne.

One2tirbe wyspecjalizowała się w rozwiązaniach rozrywki mobilnej w szczególności w usługach społecznościowych oraz w grach typu mobile MMOG.