Niedziela, 24 lutego 2013

Tworzenie modeli postaci 3D – Paweł Jaruga

Tworzenie i optymalizacja modeli postaci. Techniki mapowania tekstur. Tworzenie tekstur i materiałów. Szkielety. Skinowanie. Kinematyka. Przygotowanie do animacji.