Sobota, 5 października 2013

 • 10:00-17:00
  • Gry wideo współcześnie Piotr Gnyp

   Szczegółowe omówienie współcześnie występujących gatunków gier. Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć powszechnie stosowanych w branży gier. Podział branży gier ze względu na platformy i regiony.

  • Wprowadzenie do tworzenia gier Maciej Miąsik

   Książkowy schemat produkcji gier. Omówienie etapów produkcyjnych. Omówienie schematów typowych organizacyjnych – podziałów na działy i departamenty. Przedstawienie kluczowych funkcji w branży i omówienie ich funkcji.

  Krajowa Izba Gospodarcza