Budżetowanie produkcji

Arkadiusz Trojanowski
Tworzenie budżetów produkcji. Bufory i plany awaryjne. Uwzględnianie urlopów, chorób, upgradów sprzętu, zakupów oprogramowania, etc.