Creative direction

Jacek Brzeziński

Przedstawienie umiejętności kreowania wizji i nadawania kierunku w procesie tworzenia gry. Zaznajomienie ze wzajemnymi relacjami pomiędzy logiczną, techniczną i artystyczną warstwą gry. Nauka metodycznego i konsekwentnego rozwijania, wdrażania
i weryfikowania pomysłów. Pogłębienie wiedzy o przedmiocie w oparciu o analizę sztandarowych tytułów. Nauka metod komunikacji z członkami zespołu projektowego. Uświadomienie potrzeby interdyscyplinarności.