Kierownictwo artystyczne

Tworzenie spójnych wizji artystycznych. Nadzorowanie pracy artystów, pilnowanie stylu, weryfikacja całości.