Kompromis w projektowaniu gier

Jacek Brzeziński

Dostosowywanie projektu do platformy oraz wydajności sprzętu. Założenia projektowe a budżet i cykl produkcyjny.
Dostosowywanie projektu do założonej grupy docelowej. Współdzielenie zasobów produkcyjnych. Budowa projektu na dziedziczonych assetach. Priorytety w procesie projektowania, produkcji oraz usuwania błędów. Nauka praktycznej hierarchizacji
usuwania niedociągnieć, problemów i błędów.