Muzyka w grach

Daniel Kleczyński

Muzyka – nauczenie umiejętności operowania nastrojem, doboru stylu, etc. Trochę obowiązkowej historii muzyki, rola muzyki w filmie i grach itd. Specyfika muzyki w poszczególnych gatunkach, rola muzyki w różnych częściach gry, podstawowe mechanizmy implementacji.