Od indie do pro

Grzegorz Miechowski
Zakładanie i prowadzenie firm indie, Przechodzenie na wyższy level – spółki publiczne. Na przykładzie Metropolis i 11bit. Analiza rentowności projektu, pozyskiwanie finansowania, modele biznesowe, pisanie biznes planów. Dotacje i granty.