Podstawy grafiki 2D

Karol Gasiński

Funkcjonowanie wzroku i postrzeganie kolorów. Modele reprezentacji kolorów. Matematyczne podstawy cyfrowej reprezentacji obrazu. Pryncypia grafiki wektorowej i bitmapowej. Urządzenia wejścia i wyjścia. Praktyczne zagadnienia przetwarzania cyfrowego obrazu. Cyfrowa obróbka fotografii. Metody cyfrowej kompresji plików graficznych. Formaty i ich funkcjonalność. Specyfika grafiki dla poszczególnych dziedzin: gaming, Internet, video, poligrafia. Przegląd najpopularniejszych narzędzi do tworzenia grafiki 2D.