Podstawy projektowania gier

Artur Ganszyniec

Podstawy projektowania gier. Warsztat projektanta. Wpływ projektu na całość produkcji. Specyficzne wymogi gatunków.
Prototypowanie i weryfikacja założeń, dynamiczny design, balansowanie. Określanie grupy docelowej – klasyfikacja graczy. Core gameplay loop. Case studies. Przykłady dobrych gier rozmaitych gatunków i skali produkcji.