Prawo autorskie i licencje

Tomasz Rychlicki

Podstawowe zagadnienia związane z własnością intelektualną: prawa autorskie, znaki handlowe, obowiązki, prawa. Różnice pomiędzy prawem polskim a innymi systemami IP. Licencje treści, licencje komponentów. Użytkowanie treści i oprogramowanie na licencjach Free Software, Open Source i Creative Commons. Gry na licencjach – wady i zalety.