Projektowanie fabuł

Marcin Blacha

Zagadnienia związane z tworzeniem spójnej fabuły i oprawy, story telling. Różne metody opowiadania fabuł w grach. Tworzenie universum i postaci. Podstawy warsztatu literackiego, podstawowe pojęcia literackie przydatne przy tworzeniu gier. Porady
dotyczące unikania najczęstszych błędów.