Udźwiękowianie gier

Daniel Kleczyński

Podstawy udźwiękawiania gier. Przedstawienie funkcji poszczególnych warstw dźwięku w grze oraz metod ich implementacji. Przedstawienie metod pozyskiwania i dostosowywania treści dźwiękowych (sound design, field recording, foley, stock). Edycja i efekty. Wdrożenie zaawansowanych zagadnień dotyczących przypisywania dźwięków do obiektów i zdarzeń. Zaznajomienie z technicznymi uwarunkowaniami implementacji dźwięku. Nauka praktycznej budowy spójnej sceny audialnej. Przedstawienie obsługi popularnych środowisk kreacji game audio. Omówienie zakresu kompetencji poszczególnych ról w procesie udźwiękawiania gry. Nauka metod komunikacji z projektantami, programistami i wykonawcami.