Warsztat twórcy gier

Maciej Miąsik

Podstawowe programy biurowe. Tworzenie dokumentów online. Zarządzenia dokumentami. Narzędzia wspomagające zarządzanie
czasem i zadaniami. Wersjonowanie plików i dokumentów. Repozytoria danych i dokumentów. Archiwizowanie danych i kopie zapasowe. Automatyzacja procesów (skrytpy, masowe kopiowania, masowe zmiany nazw, wyrażenia regularne). Procesy etapowe – organizacja. Dokumentacja projektowa. Najpopularniejsze narzędzia w poszczególnych działach produkcji gier. Podstawowe formaty wymiany danych (XML, JSON, CSV), bazy danych (w tym NoSQL), zbieranie metrics i stystyk.