Wprowadzenie do tworzenia gier

Maciej Miąsik

Książkowy schemat produkcji gier. Omówienie etapów produkcyjnych. Omówienie schematów typowych organizacyjnych – podziałów na działy i departamenty. Przedstawienie kluczowych funkcji w branży i omówienie ich funkcji.