Wstęp do informatyki branżowej

Karol Gasiński

Podstawy informatyki, architektury komputera, soft, hard, systemy operacyjne, podstawowe algorytmy i struktury danych, języki programowania. Współczesne zastosowania komputerów, w tym komputery specjalizowane – konsole. Funkcje i rodzaje systemów operacyjnych. Procesy, wątki, wielozadaniowość, system plików, zarządzanie pamięcią. Proste struktury danych: zmienne różnych typów, tablice, rekordy. Złożone struktury danych: listy, kolejki, drzewa. Pliki. Języki programowania – historia i ewolucja, rodzaje, zastosowania.