Jakub Stokalski

Główny projektant w firmie one2tribe, nadzorujący zespół designu oraz kluczowe projekty gier i user experience w firmie. Absolwent Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; obecnie doktorant na tej samej uczelni badający emocjonalne aspekty interakcji człowieka z komputerem. Wiarę w projektowanie wartościowych doświadczeń – zarówno w grach jak i projektach bardziej „tradycyjnych” –  łączy z palącą ciekawością: zajmował się eksplorowaniem prototypów interakcji takich jak wielkoformatowe tablice wielodotykowe czy interfejsy oparte o computer vision.