Formularz zgłoszeniowy do Digital Frontier

Przesłanie formularza oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Revolver Interactive z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 4m8a w celach rekrutacji na kurs, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Osobom, które przekazały swoje dane, przysługuje prawo dostępu do danych i prawo do ich poprawiania. Wniosek taki należy przesłać w formie pisemnej na adres Revolver Interactive.

Ważne! Zanim wypełnisz formularz, przeczytaj warunki przyjęcia do DF:

  • zdany egzamin maturalny
  • w momencie aplikowania ukończone 18 lat
  • znajomość języka angielskiego (część wykładów może odbywać się w języku angielskim!)
  • pasja, motywacja, gotowość do nauki i zdobywania wiedzy na własną rękę
  • wybrane osoby zostaną powiadomione o przyjęciu do DF mailowo!

Imię *

Nazwisko *

Adres zamieszkania *

Telefon kontaktowy (preferowany komórkowy) *

E-mail (aktywny i działający) *

Strona WWW

Link do portfolio (jeśli posiadasz)

Doświadczenie zawodowe (jeśli posiadasz)

Napisz, dlaczego chcesz podjąć naukę w DF? Uzasadnij to w maksymalnie 10 zdaniach. Postaraj się! Zaskocz nas, przekonaj! *

Wykształcenie *

Skąd dowiedział(a)eś się o DF? *